Overnatninger for MC:

Hermed en liste over websites der beskriver overnatninger og ruter for MC’ere. Et medlemsskab i MCTC.dk giver rabat til en lang række overnatningssteder i Danmark strækkende helt fra syd mod nord til øst og vest.

Listen er bestemt ikke endelig, men kan sikkert tilføjes mange flere steder. De her viste steder er et udtræk fra listen af overnatninger, med rabat fra mctc.dk. Listen vil blive udvidet løbende.

På nuværende tidspunkt har MC Touring Club rabataftaler med følgende: